سونات پاییزی - 1978 - Autumn Sonataسونات پاییزی ، قصه دختری است به نام ایوا که با دوست پسرش زندگی میکند ولی رسما ازدواج نکرده اند. ایوا طی نامه ای از مادرش درخواست میکند که برای چند روز نزد آنها بیاید .با آمدن مادر ، اختلافات و زخمهای کهنه بین افراد خانواده سر باز کرده و خودش رو نشان میدهد.
این فیلم روایت شکاف و عدم تفاهم بین نسلهاست که در قالب رابطه یک مادر با دخترانش تجلی یافته است. مادری که ارتباط محبت آمیزی با بچه های خودش نداشته و حتی خود ، روابط عاشقانه متعدد و سستی با مردانی داشته و مدتی را با هرکدام از آنها گذرانده و توجهی به زندگی دخترانش و روند رشد آنها نکرده. نتیجه این زندگی پرورش یافتن دختری مریض احوال و دختری دیگر افسرده و با روحیاتی سرد و غیر قابل فهم در زندگی که به زعم شوهر آن دختر ، او ابتدا هیچ حسی به هیچ کسی نداشته و کسی را اصلا دوست نداشته است. در واقع به نوعی این روحیات و این افسردگی ها و ناکامیهای روحی و روانی در زندگی معلول صحیح نبودن مناسبات بین مادر و دختری بوده که توجهی به او نداشته و او را به حال خود رها کرده و حتی چیزی بالاتر از این ، گاهی حسادت هایی به او داشته و تلخکامی های نسبت او روا داشته. اثر عقده ها و بغض های فرو خورده کودکان در زندگی که خودشان درست کرده اند هم تجلی یافته. 
حتی روایت مادر خانواده از زندگی خودش موید همین ارتباط سرد و بی روح خود و مادربزرگ ایواست. 
این سردی ، این شکاف و این عدم تفاهم نسل به نسل منتقل میشود ، تا جایی که با غرق شدن کودک 4ساله ایوا ، احساسات مادر چندان تحلیل نمیرود !

ایوا خطاب به مادرش: یک مادر و یک دختر . چه ترکیب وحشتناکی. از احساس ها و اشتباه ها و نابود کردنها . همه چیز ممکن است و به نام دوست داشتن و محبت و دلسوزی انجام میشود. مادر باید زخم هایش را به دخترش انتقال دهد و دختر باید تاوان ناکامیهای مادر را بپذیرد. تلخکامی های مادر ، تلخ کامیهای دختر هم خواهد بود. مثل اینست که بند ناف هیچ وقت بریده نشده. درسته؟ بدبختی دختر پیروزی مادر است؟ مامان؟! اندوه من خوشی پنهان توست؟
از دل فیلم

/ 3 نظر / 115 بازدید
علی

سلام من چند سالی هست که نسبتا جدی فیلم میبینم و سونات پاییزی مطمینا بهترین فیلمی بوده که تا الا ن دیدم و خیلی میشه در مورد این فیلم صحبت کرد .

علی

حتی با خوندن همین دیالوگی که آوردی مو بر تن آدم راست میشه

s

سلام به نظر من گفتن قصه فیلم نقد فیلم حساب نمیشه