خاطرات عجیب - 2011 - The Rum Diary

و
همزمان با وزود کمپ اعتراضات مردم منطقه به فشارهای اقتصادی که بر آنان وارد میشود تظاهرات میکنند
فیلم اساسا در تقبیج نظام سرمایه اری است و یک تلاش فرهنگی برای رسوا کردن  نقشه های دلالان و مفاسد اقتصادی که با هر تلاشی سعی میشود جلوی آنها گرفته شد. روزنامه گنگار اط طرفی با افراد طبقه محروم برو و بیا دارد و فشارهایی که برآنان وارد میشود را می بیند و قصد دارد که بخاطر رسالتش آنها را انعکاس دهندو از طرفی دیگر خودش را آلت دست سرما یه دارانی می بیند که می خواهند با سوء استفاده  از حرف ی روزنامه نگاری و در دایره ای بزرگتر استفاده از اذهان عمومی و بکارگیری کمپ دهن مردم را شست وشو دهند و آنها را برای چاپیدن جیبشان آماده کنند.
در فیلم نماهای زیادی از عکسهای هیتلر و صداهایی از سخنرانیهایش پخش میشود ک هموید تلاش رسانه ای دیکتاتورها جهت بهره کشی از افکار عمومی است و همین باعث دور شدن تدریجی مردم از خواندن روزنامه و ورشکستی میشود. کمپ موظف است راهی را انتخاب کند که ....
نقش روزنامه نگار را جانی دپ بازی میکند. فیلم پر از لحظات جذاب بصری است. هم سرگرم میکند و هم پیام های دلخواهش را بدون هیچ حالت شعارگونه منتقل میکند.
-----
یه عرق نیشکر لطفا
فک کردم الکل رو ترک کردی
بالاخره تونستم بر قدرت اراده م فائق بیام!
هیچ رویایی وجود نداره. فقط گودالی کثیفی از حرص و طمع دنیا رو پر کرده
انسانها تنها موجوداتی هستند که ادعای وجود خدا را دارند و تنها موجوداتی هستند  که در عمل هیچ نشانی از باور به خدا در آنها دیده نمیشود.
از متن فیلم

/ 0 نظر / 31 بازدید